Tuvākie pasākumi
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
Rembatē saposīsimies Līgo svētkiem
Kultūra > Atpūta
21.06.2021 18.00
''Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā"
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 18.00
Ielīgosim Ķegumā!
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 19.00
Līgo tirdziņš Ķegumā
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 09.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldības domes attālinātā sēde Nr. 12, kas norisinās 12. maijā.

 
Darba kārtība
 
 1. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu
 2. Par Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma “Dālijas”, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Kleomes”, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma "Pūpoli" atsavināšanau
 6. Par nekustamā īpašuma “Virzas” atsavināšaanu
 7. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” īstenošanu
 8. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Sociālās aprūpes mājas pārbūve par administratīvo ēku Rīgas ielā 12, Ķegumā” īstenošanu
 9. Par dzīvojamās telpas īri
 10. Par adreses maiņu (Katlu iela 2B, Rembate)
 11. Par vienotas adreses “Pogas” piešķiršanu
 12. Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai
 13. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu
 
Domes sēdes SLĒGTĀ DAĻA
14. Par izlīguma slēgšanu
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites