Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Tautsaimniecības un attīstības komiteja


Tautsaimniecības un attīstības komiteja:
 
 • izskata jautājumus par teritorijas attīstības plānošanu un apbūves kārtību;
 • izskata jautājumus par pašvaldības zemes nomu, īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • izskata jautājumus par adresāciju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem;
 • izskata jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu un izmantošanu;
 • pārrauga administratīvās teritorijas labiekārtošanu (apstādījumu plānošana, ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un mirušo dzīvnieku apbedīšanas izveidošana un uzturēšana);
 • izskata jautājumus par starptautisko sadarbību, tūrismu un uzņēmējdarbību;
 • izskata jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu (savākšanu, transportēšanu, šķirošanu u.c.);
 • izskata jautājumus par vidi – vides piesārņojumu, trokšņiem, īsteno vispārējo vides pārraudzību;
 • izskata jautājumus par meliorācijas sistēmu uzturēšanu un kopšanu;
 • izskata jautājumus par komunālo pakalpojumu organizāciju;
 • izskata jautājumus par pašvaldības autoceļu tīklu uzturēšanu un attīstību;
 • izskata jautājumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • pārrauga būvvaldes darbību;
 • izskata jautājumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu vai iegādi;
 • izskata jautājumus par uzņēmējdarbību, lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un atbalstīšanu novadā;
 • izskata jautājumus par amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumiem un iesniedz tos finanšu komitejā.

Priekšsēdētājs - Vladimirs Samohins
Priekšsēdētāja vietnieks - Ojārs Meiris
Komitejas locekļi: Tadeušs Vaļevko, Raivis Ūzuls, Pāvels Kotāns, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites