Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jautājums novada domei

 • 330
 • Teritorijas apsaimniekošana
 • Atkritumi
 • Labdien. Kad vienreiz tiks atrisināts jautājums par atkritumu konteineriem pie Ņegas upes. Vai tiešām pašvaldības policija nevar pakontrolēt lai neved apkārtējie visu savu drazu uz atpūtas vietas konteineriem. Kā izved tā vakarā jau pilni līdz malām. Vajag taču sodīt tos neģēļus. Tas turpinās jau 3 gadus un neviens nekā nedara
 • Atbildēts
 • Atbilde
 • Pašvaldība
 • Labdien,

  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pants paredz, ka sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam:

  jāpiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, t.sk. atkritumu dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;

  jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

  Saskaņā ar minētā likuma 15. pantu īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

  Savukārt zemes īpašnieks, kura īpašumā tiek prettiesiski novietoti sadzīves, bīstamie un ražošanas atkritumi tam neparedzētā vietā, nodod tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, sedz šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo atkritumu radītājs ir noskaidrots, atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz šis attiecīgo atkritumu radītājs.

  Tas nozīmē, ka personas, kura izmet savus atkritumus svešā konteinerā, rīcība ir prettiesiska, proti, viņa nepilda tai uzliktos pienākumus. Nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā nav tikai līguma nenoslēgšana ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, bet arī šīs sistēmas prasību neievērošana. Piemēram:

  - pārpildīti sadzīves atkritumu savākšanas konteineri un ar atkritumiem piegružota konteineru apkārtne, nenodrošinot pietiekamu konteineru skaitu;

  - atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās vai sadedzināšana, tādejādi izvairoties no atkritumu izvietošanas pašvaldības noteiktajās legālajās vietās;

  - atkritumu ievietošana svešos konteineros.

  Ja vainīgo izdosies atrast, tas tiks saukts pie atbildības pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta. (1) Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām (no  50 līdz 750 eiro), bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām (no 250 līdz 1500 eiro).
   

  Līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos pašvaldību kompetence sadzīves atkritumu apsaimniekošanā nav mainījusies, tai skaitā pašvaldību administratīvajām komisijām jāturpina administratīvo pārkāpumu izskatīšana par pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 44. panta pirmo daļu  Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 43. panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības administratīvā inspekcija, pašvaldības izpilddirektors, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs, pašvaldības vides inspekcija, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija. Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1. un 2.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma  8.panta pirmo daļu pašvaldība arvien ir atbildīga par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

   

 • atpakaļ pie jautājumu saraksta

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites