Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās - ATCELTS!
Sabiiedrība > Atpūta
29.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē - ATCELTS!
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Svecīšu vakars Ķeguma kapos
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
07.11.2021 16.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Kontaktinformācija


 

 

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 


DARBA LAIKS
 
Pirmdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Otrdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Ceturtdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Piektdienās   8.00-13.00
 
Sakarā ar administratīvo teritoriālo reformu, aicinām iedzīvotājus veikt maksājumus uz sekojošu kontu:
OGRES NOVADA ĶEGUMA PILSĒTAS PĀRVALDE
Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV – 5020
Reģ.Nr.40900036679
 
Banka - SEB banka AS
Konts  LV45UNLA0050004379882

Kods UNLALV2X

Banka - AS Swedbank, HABALV22
Konts LV80HABA0551015370070
 

Darbinieku e-pastos zīme "@" nomainītos uz "[at]", lai izvairītos no pašvaldības e-pastu izmantošanas negodīgiem nolūkiem.

 

 
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts

DOME 

No 1.jūlija Ķeguma novads ir pievienots Ogres apvienotajam novadam. Ievēlētie Ogres novada pašvaldības deputāti:

Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis Plašāka informācija par deputātiem pieejama šeit.
Priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
Deputāts Jānis Iklāvs
Deputāts Jānis Kaijaks
Deputāts Pāvels Kotāns
Deputāts Andris Krauja
Deputāts Atvars Lakstīgala
Deputāts Artūrs Mangulis
Deputāte Dace Nikolaisone
Deputāts Jānis Siliņš
Deputāts Dainis Širovs
Deputāts Ilmārs Zemnieks
Deputāte Dzirkstīte Žindiga
Deputāts Toms Āboltiņš
Deputāts Mariss Martinsons
Deputāte Liene Cipule
Deputāte Dace Kļaviņa
Deputāts Edgars Gribusts
Deputāts Jānis Lūsis
Deputāte Dace Māliņa
Deputāts Raivis Ūzuls
Deputāts Valentīns Špēlis
Deputāts Indulis Trapiņš
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" administrators Juris Laizāns 29 244 266 juris.laizans[at]ogresnovads.lv
Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. Dace Soboļeva 65055441;
25427473
dace.soboleva[at]kegums.lv
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Uldis Kokins - uldis.kokins[at]kegums.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Krista Dzene 65055433;
25417020
krista.dzene[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Larisa Dzeniša 65055434 larisa.dzenisa[at]kegums.lv
Galvenā ekonomiste Evita Rubaža-Strausa 65055447 evita.rubaza[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Dana Vietniece 65055434 dana.vietniece[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Baiba Andersone 65055435 baiba.andersone[at]kegums.lv
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436 marina.birzule[at]kegums.lv
Nodokļu administratore Mārīte Dakuļe 65055436 marite.dakule[at]kegums.lv
Grāmatvede Biruta Zariņa 65055437 biruta.zarina[at]kegums.lv
Administratīvi juridiskā nodaļa
Vadītāja Ieva Mangule 65055446 ieva.mangule[at]kegums.lv
Juriskonsulte Liāna Čodore 65055438;
26148593
liana.codore[at]kegums.lv
Personāla speciāliste Dzina Grīnberga 65055443;
25429865
dzina.grinberga[at]kegums.lv
Iepirkumu speciāliste, darba aizsardzības speciāliste Lolita Liepa 28656255 lolita.liepa[at]kegums.lv
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Roberts Ozols 26104321 roberts.ozols[at]kegums.lv
Attīstības nodaļa
Vadītāja p.i. Ieva Vējone 65055441;
26467990
turisms[at]kegums.lv;
ieva.vejone[at]kegums.lv
Energopārvaldnieks Edgars Augustiņš 29480816 edgars.augustins[at]kegums.lv
Pedagogs karjeras konsultants Artūrs Pērle 26363603 arturs.perle[at]kegumaskola.lv
Ķeguma novada VPVKAC (plašāka informācija)
Vadītāja Dace Skrīvele 25746001;
66954896
dace.skrivele[at]kegums.lv;
dome[at]kegums.lv
Speciāliste (Ķegumā) Olga Tomiņa 65038883
olga.tomina[at]kegums.lv;
kegums[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Rembatē) Rita Birkenfelde 65055832;
66954898
rita.birkenfelde[at]kegums.lv;
rembate[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Birzgalē) Mārīte Artihoviča 65034125; 66954897
marite.artihovica[at]kegums.lv
birzgale[at]pakalpojumucentri.lv;
Transporta un pakalpojumu daļa
Vadītājs Imants Birzulis 65055444;
26153465
imants.birzulis[at]kegums.lv
Autobusa vadītājs Mihails Kovaļevskis 20247517 -
Autobusa vadītājs Jānis Juškāns 25408376 -
Elektriķis Nikolajs Potjomkins 26132944 -
Ķeguma kapu pārzinis Māris Urtāns 20279554 maris.urtans[at]kegums.lv
Speciālisti
Speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča 63812222;
20223212
sandra.civca[at]kegums.lv
Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš 29434985 edgars.silins[at]kegums.lv
Datorspeciālists Jānis Cebulis 20060258 janis.cebulis[at]kegums.lv
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439;
26406395 
iveta.koluza[at]kegums.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne - Tumaša 25454611 kintija.sparane[at]kegums.lv
Būvinspektors Gints Blūmentāls 65055442;
29428015
gints.blumentals[at]kegums.lv
Zemes ierīcības inženiere Vilhelmīna Askoļska 65055442;
26396260
vilhelmina.askolska[at]kegums.lv
Kultūras un sporta pārvalde
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa 65038875;
22010300
dace.malina[at]kegums.lv
Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe 65034155;
29424612
mudite.janovska[at]kegums.lv
Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977;
27843230
sarmite.pugaca[at]kegums.lv
Rembates Tautas nama kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa 27884206 liene.lazdina[at]kegums.lv
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone 25454947 ligita.adamsone[at]kegums.lv
tomesmuzejs[at]kegums.lv
Birzgales muzeja "Rūķi" vadītāja Laila Krastiņa 65034195;
26605359
laila.krastina[at]kegums.lv
Ķeguma dienas centra vadītāja Larisa Jukna 20233728 larisa.jukna[at]kegums.lv
Tomes dienas centra administratore Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tomes pagasta pārvalde ("Ābelītes", Tome; e-pasts: tome[at]kegums.lv)
Vadītāja Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tomes kapu pārzine Sarma Amane 29743364 -
Ogres novada Ķeguma pašvaldības policija (Ķeguma prospekts 1, Ķegums; e-pasts: policija[at]kegums.lv)
Vecākā inspektors Jurijs Matrosovs 110
65038484;
29288912
jurijs.matrosovs[at]kegums.lv
Inspektors Agnis Siliņš 29908722 agnis.silins[at]kegums.lv
Autovadītājs Ojārs Meiris 28741717 ojars.meiris[at]kegums.lv
Ķeguma novada sociālais dienests (Komunālā iela 3, Ķegums; e-pasts: socialaisdienests[at]kegums.lv; e-adrese: 50900024351)
Vadītāja Vita Kalniņa 65038898;
28321638
vita.kalnina[at]kegums.lv;
Sociālā darbiniece Judīte Jemeļjanova 65038896;
26604961
judite.jemeljanova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece Inese Zagorska 65038896 inese.zagorska[at]kegums.lv
Sociālās palīdzības organizatore (Birzgale) Vija Bezzubova 65035985;
26100564
vija.bezzubova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece (Birzgale) Agnese Putāne 65035985;
26100564
agnese.putane[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece (Rembate) Ilze Tempelfelde 65055995;
26689631
ilze.tempelfelde[at]kegums.lv
Ķeguma novada bāriņtiesa (Komunālā iela 3, Ķegums; e-pasts: barintiesa[at]kegums.lv; e-adrese: 50900025041)
Sekretāre Dace Skābene 65038842
dace.skabene[at]kegums.lv
Sociālās aprūpes centrs "Senliepas" (Senliepas 1, Rembate; e-pasts: senliepas[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025092)
Vadītāja Iveta Apsāne 65055586;
27813273
iveta.apsane[at]kegums.lv
Ķeguma bibliotēka (Skolas iela 6, Ķegums; e-pasts: biblioteka[at]kegums.lv; e-adrese:40900025247)
Direktore Inese Cīrule 65038421;
26152897
inese.cirule[at]kegums.lv
Direktores vietniece Elīna Lintiņa 65038422 -
Vecākā bibliotekāre Kristīne Ansone 65038422 -
Bibliotekāre Valda Kurme 65038421 -
Tomes pagasta bibliotēka
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 65067970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rembates pagasta bibliotēka
Rembates bibliotēkas vadītāja Līga Vovčenko 65055960 liga.vovcenko[at]kegums.lv
remb.biblio[at]kegums.lv
Ķeguma novada VPII "Gaismiņa" (Komunālā iela 7, Ķegums; e-pasts: gaismina[at]kegums.lv; e-adrese:40900024434)
Vadītāja Māra Andersone 65038552;
25421659
mara.andersone[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Dita Sniedze 65038552 dita.sniedze[at]kegums.lv
Lietvede Ināra Vītola 26401591 inara.vitola[at]kegums.lv
Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas iela 10, Ķegums; e-pasts: skola[at]kegumaskola.lv; e-adrese:40900024792)
Direktors Vladimirs Samohins 22005595 vladimirs.samohins[at]kegumaskola.lv
Lietvede Dace Lauriņa 65055275 dace.laurina[at]kegumaskola.lv
Dežurante Sarmīte Ulmane 65055273 sarmite.ulmane[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece izglītības darbā Ilze Krastiņa 65055274 ilze.kratina[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Sandra Bērziņa 65055272 sandra.berzina[at]kegumaskola.lv
Ēdnīcas vadītāja Sandra Briede 65038565 sandra.biedre[at]kegumaskola.lv
Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvalde (Lindes iela 2, Birzgale; e-pasts: birzgale[at]kegums.lv; e-adrese:40900025228)
Vadītāja Solvita Pikaļeva 65034212;
27337815
solvita.pikaleva[at]kegums.lv
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko 65035983;
25430433
tadeuss.valevko[at]kegums.lv
Komunālās nodaļas vadītājs Konstantīns Žoids 29194810 -
Birzgales pagasta kapu pārzine Baiba Apsīte 25614097 baiba.apsite[at]kegums.lv
Ķeguma novada Birzgales bibliotēka (Nākotnes iela 2A - 1, Birzgale; e-pasts: birzg.biblio[at]kegums.lv; e-adrese:50900025291)
Vadītāja Inga Daudze 65034281 inga.daudze[at]kegums.lv
Ķeguma novada Birzgales VPII „Birztaliņa” (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pasts: birztalina[at]kegums.lv; e-adrese:40900025232)
Vadītāja Anita Skosa 65034101;
26180845
anita.skosa[at]kegums.lv
Birzgales pamatskola (Skolas iela 1, Birgzale; e-pasts: birzg.skola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025321)
Direktors Valentīns Pastars 65034137;
29190171;
26334662
valentins.pastars[at]kegums.lv
Skolotāju istaba - 65034107 -
Birzgales mūzikas skola (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pats: muzikasskola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025340)
Vadītājs Laimonis Paukšte 65034187;
25620321
laimonis.paukste[at]kegums.lv
 
SIA "Ķeguma Stars" Reģ.Nr. 40003227117 (Kuģu iela 5, Ķegums; kagumastars[at]inbox.lv; www.kegumastars.lv)
Valdes loceklis Andris Zābelis 25957171 andris.zabelis[at]kegumastars.lv
Galvenā grāmatvede Aija Korneta 65038166 aija.korneta[at]kegumastars.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites