Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

2019. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/19/21 Grozījumi saistošajos noteikumos “Ķeguma novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 30.12.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/20 Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 “Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās”  18.12.2020.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit
KND1-6/19/19 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 27.11.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/18 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 27.11.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/17 Grozījumi saistošajos noteikumos “Ķeguma novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 31.10.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/16 Grozījumi saistošajos noteikumos "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība" 31.10.2019.

Aktuālā redakcija

Pielikums
 

KND1-6/19/15 Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”  09.10.2019.

Skatīt šeit

KND1-6/19/14 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 25.09.2019. Skatīt šeit
KND116/19/12 Grozījums Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” 04.09.2019. Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit
KND116/19/13 Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā 10.10.2019. Skatīt šeit
KND116/19/11 Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 04.09.2019. Skatīt šeit
KND116/19/10 Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 04.09.2019.

Zaudējuši spēku

KND1-6/19/9 Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 13.08.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/8 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”  03.08.2019.

Skatīt šeit

KND1-6/19/7 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem 12.06.2019.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

KND1-6/19/6 Par sociālās palīdzības pabalstiem 12.06.2019.

Zaudējuši spēku

KND1-6/19/5 Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets 16.04.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā 13.03.2019.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami

 šeit

KND1-6/19/2 Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi 11.04.2019. Skatīt šeit

KND1-6/19/1

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 16.01.2019.

Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites