Tuvākie pasākumi
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
Rembatē saposīsimies Līgo svētkiem
Kultūra > Atpūta
21.06.2021 18.00
''Visa laba Jāņuzāle, ko pin Līgo vainagā"
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 18.00
Ielīgosim Ķegumā!
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 19.00
Līgo tirdziņš Ķegumā
Kultūra > Atpūta
22.06.2021 09.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Pasākumi


Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021

Ķeguma novada pašvaldība izsludina pieteikšanos nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību.

Ķeguma novada pašvaldība izsludina pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā Ķeguma novadā deklarētiem bērniem pašvaldības līdzfinansētajās darba vietās.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk - Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par dalību Pasākumā, Ķeguma novada pašvaldības dome ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā noteikta gan darba devēju - komersantu, kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darba vietām.

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros NVA iesniegusi pieteikumu 32 darba vietu izveidei un plāno atbalstīt vismaz 15 komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

 

KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2021.gada 14.maija līdz  2021.gada 21.maija plkst. 13:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1.pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: http://www.kegumanovads.lv/files/2017/citi/nolikums_skolenu_darbs.pdf), ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība.

 

KAS JĀDARA KOMERSANTAM, lai pieteiktos līdzfinansējumam skolēna darba vietai?

Komersantiem ir iespēja pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pašvaldības līdzfinansētajām darba vietām no 2021.gada 14.maija līdz  2021.gada 21.maija plkst. 13:00, iesniedzot pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas pieteikumu (Nolikuma 2.pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: http://www.kegumanovads.lv/files/2017/citi/nolikums_skolenu_darbs.pdf)

 

Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālr. 65055441; e-pasts: dace.soboleva@kegums.lv

 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites