Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās - ATCELTS!
Sabiiedrība > Atpūta
29.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē - ATCELTS!
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Svecīšu vakars Ķeguma kapos
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
07.11.2021 16.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

NVO Fonds


ATBALSTS NVO Ķeguma novadā


Kā jau vairākus gadus ierasts, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas Ķeguma novadā, līdz 15.novembrim var pieteikties finansējumam nākamajam gadam no Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda.

NVO atbalsta fonds darbojas kopš 2013.gada. 2019.gada 13.martā Ķeguma novada dome apstiprināja izmaiņas „Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā” (protokols Nr.5, 2.§).

Fonda mērķis:
veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriskās aktivitātes.

Fonda uzdevumi:
• veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību;
• atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā;
• paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu.

Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Ķeguma novadā.

Fonda līdzekļus piešķir šādām NVO aktivitātēm:
1) sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) - līdz 90 % no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 600 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
2) dažādu fondu, ārvalstu finanšu instrumentu un valsts programmu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.

NVO pieteikumu iesniegšanas, izvērtēšanas, finansējuma piešķiršanas kārtību lūdzam skatīt šeit.

2021.gada projekti

2020.gada projekti

2019.gada projekti

2018.gada projekti

2017.gada projekti

2016.gada projekti

2015.gada projekti

2014.gada projekti

2013.gada projekti

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites