2014.gada projekti


Biedrība „Birzgales Attīstības Centrs”, piešķirts līdzfinansējums ELFLA projekta „Birzgales jauniešu centra attīstība”   īstenošanai EUR 430,64 apmērā.

Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, piešķirts līdzfinansējums ELFLA projekta „Pensionāru biedrības darbības kapacitātes palielināšana” īstenošanai EUR 240,00 apmērā.

Biedrība „JADARA”, piešķirts līdzfinansējums ELFLA projekta „Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē” īstenošanai EUR 660,06 apmērā.

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums””, piešķirts līdzfinansējums ELFLA projekta „Bērnu istabas izveide Ķegumā” īstenošanai EUR 398,11 apmērā. 

Biedrība „Ķeguma volejbola klubs”, piešķirts līdzfinansējums trīs volejbola turnīru īstenošanai Ķeguma novadā EUR 426,86 apmērā.

Biedrība „Birzgales Attīstības Centrs”, piešķirts līdzfinansējums pieredzes braucienam uz Aizputes jauniešu centru „Ideju māja” un Saldus jauniešu centru „Šķūnis” EUR 152,15 apmērā.

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, piešķirts līdzfinansējums lekciju cikla „Zinības garam, dvēselei un miesai” organizēšanai EUR 321,00 apmērā.

Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, piešķirts līdzfinansējums Lieldienu sadraudzības koncerta Ķegumā, senioru sadraudzības sacensību Rembatē un veselības lekciju cikla Ķegumā organizēšanai EUR 426,86 apmērā.

Biedrība „JADARA”, piešķirts līdzfinansējums radošo darbnīcu „Gaidām Lieldienas” un „Gaidām Ziemassvētkus” organizēšanai EUR 426,86 apmērā.

Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, piešķirts līdzfinansējums pasākumu „Bērnu svētki Tomes tautas nama parkā” un „Ziemassvētku brīnums” organizēšanai EUR 426,86 apmērā.

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums””, piešķirts līdzfinansējums Starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas pasākumu Ķegumā organizēšanai EUR 426,86 apmērā. 

Biedrība „Ķeguma volejbola klubs”, piešķirts finansējums EUR 142,29 apmērā.

Biedrība „Birzgales Attīstības Centrs”, piešķirts finansējums EUR 142,29 apmērā.

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, piešķirts finansējums EUR 142,00 apmērā.

Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, piešķirts finansējums EUR 142,29 apmērā.

Biedrība „JADARA”,piešķirts finansējums EUR 142,29 apmērā.

Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, piešķirts finansējums EUR 142,29 apmērā.

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums””, piešķirts finansējums EUR 141,53 apmērā.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites