Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Baltu Vienības diena
Sabiiedrība > Atpūta
22.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

2016.gada projekti


Realizētājs: biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums", Sabīne Gudeiķe

Piešķirtais finansējums: 747,66 Eur

Apraksts:

Angļu valodu zināšanas ir nepieciešamas, lai piedalītos dažādos Eiropas savienības piedāvātos lauku attīstības projektos, atrastu interesantāku, labāk atalgotu darbu. Projektā piešķirts finansējums 25 nodarbību angļu valodas apmācību cikla novada iedzīvotājiem nodrošināšanai, izmaksās iekļauta mācību  materiālu, kancelejas preču un kafijas paužu iegāde. Nav šaubu - angļu valodas apguve tieši iedzīvotāju dzīvesvietā ir ļoti būtiska, tas ļauj ieekonomēt gan finansu līdzekļus transportam, gan ceļā pavadīto laiku.

Realizētājs: biedrība "Tomes sieviešu klubs "Ābele""

Piešķirtais finansējums: 250,00 Eur

Apraksts:

Tomes parkā jau daudzus gadus tiek svinēti dažādi svētki - Bērnu svētki, Saulgrieži, Meteņi un arī Lieldienas. Lieldienu rituālu darbībām  ļoti svarīgas ir šūpoles. Divus gadus pasākumos bija jāiztiek bez šī svarīgā elementa, jo esošās šūpoles bija jānojauc. Realizējot projektu, tika iegādātas un Tomes parkā  uzstādītas koka šūpoles brīvdabas pasākumu dažādošanai.

Realizētājs: Māris Jukna

Piešķirtais fifansējums: 748,00 Eur

Apraksts:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dejotprieks" ir viens no Birzgales tautas nama amatierkolektīviem, kas sevi jau apliecinājis, pārstāvot novadu Latvijas republikas XXV dziesmu un XV deju svētkos 2013.gadā, un 2014.gadā deju kolektīvu skatē ieguvis augstāko pakāpi. Kolektīvs aktīvi iesaistās novada organizētajos kultūras pasākumos, ar savu sniegumu priecējot gan pašu novada ļaudis, gan viesus. Projekta ietvaros tika iegādāti kvalitatīvi mēģinājumu tērpi. 

Realizētājs: Kristīne Ansone

Piešķirtais finansējums: 300,40 Eur

Apraksts: 

Lielu popularitāti bibliotēkā ieguvušas dažādas attīstošās galda spēles, kuras skolēni spēlē katru dienu. Lai bērni varētu ērtāk un labāk izvietoties spēlējot spēles, nepieciešami sēžammaisi, jo pretējā gadījumā daļa bērnu sēž uz grīdas. Savukārt vidējā izmēra sēžammaisi nepieciešami jauniešiem, jo pēdējā laikā vērojama tendence lasīt grāmatas, sēžot starp plauktiem vai kādā tālākā lasītavas stūrī, lai būtu tālāk no pārējo bibliotēkas apmeklētāju radītā skaļuma. Šādā variantā tie radīs mājīgāku un patīkamāku vidi grāmatu lasīšanai, jo iespēja apsēsties kādā klusākā vietā mudinās vairāk jauniešus pievērsties informācijas ieguvei klasiskā formā – no grāmatas, nevis elektroniski. Projekta ietvaros tika iegādāti seši sēžammaisi.

 

Realizētājs: Santa Strausa

Piešķirtais finansējums: 550,00 Eur

Apraksts:

Tomes tautas namā jau 26 gadus darbojas dāmu vokālais ansamblis, šajā laikā kolektīva sniegumam ir bijusi ļoti liela nozīme Tomes pagasta un Ķeguma novada kultūras dzīves veidošanā. Kolektīvs ir uzstājies gandrīz visos tautas nama rīkotajos pasākumos. Veidojis savus jubilejas koncertus, uzstājies dažādās Latvijas pilsētās un pagastos. Ansamblis ir piedalījies visās vokālo ansambļu rīkotajās skatēs un ieguvis vairākkārt 1. pakāpes diplomus. Lai pilnveidotu ansambļa vizuālo tēlu, projekta ietvaros visām dalībniecēm tika pašūtas jaunas blūzes.

Realizētājs: Birzgales pensionāru biedrība "Viršu laiks"

Piešķirtais finansējums: 450,00 Eur

Apraksts: 

Projekts tika veidots ar mērķi saglabāt Birzgales pensionāru sporta tradīcijas un uzlabotu, dažādotu fiziskās aktivitātes. Projekta ietvaros iegādāts daudzveidīgs vingrošanas aprīkojums ārstnieciskās vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai Birzgales tautas namā un 4+4 teorētiskās/praktiskās nodarbības fizioterapeita vadībā. Projektā aizsāktās nodarbības turpinās, to norisi nodrošinot ar dalībnieku līdzekļiem.

Realizētajs: Iveta Freimane

Piešķirtais finansējums: 180,00 Eur

Apraksts:

Birzgalē ir izveidojusies šaha spēles biedru  grupa, kura katru ceturtdienu tiekas Birzgales tautas namā. Šaha biedru grupā ir astoņi biedri, bet apgūt spēli ir izteikuši vairāki  pieaugušie un bērni.

Kas ir šahs? Šahs ir vairāk nekā tikai spēle – tas attīsta prāta spējas, trenē atmiņu un veicina radošu domāšanu, spējas saprātīgi riskēt un pieņemt lēmumus, vispirms izvērtējot iespējamās sekas. Šahā, tāpat kā dzīvē, ir nepieciešama prasme īstā brīdi pafantazēt, iztēloties vēlamo rezultātu, var sacensties ar dažāda vecuma draugiem un radiniekiem. Lai šaha spēli varētu apgūt  un popularizēt pieaugušo un bērnu vidū, tika iegādāti divu šaha galdiņu komplekti un šaha pulksteņi.

Realizētajs: biedrība "JADARA", Rita Reinsone

Piešķirtais finansējums: 375,00 Eur

Apraksts:

Birzgales pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un dabas objektiem. Līdz ar to ir aktuāli sniegt informāciju par kultūrvēsturiskajiem  objektiem  Birzgales pagastā, tādējādi nodrošinot objektu aizsardzību un nodrošinot to atpazīstamību .

Mūsdienās informācijai ir ļoti liela nozīme. Veiksmīgi pasniegta informācija piesaistīs tūristu interesi  Ķeguma  novadam, kas savukārt uzlabos arī ekonomisko situāciju. Objektu vecās norādes ir novecojušas, tāpēc ir nepieciešams izgatavot  un uzstādīt jaunas, uz kurām būs arī informācija par konkrēto objektu. Projekta ietvaros izgatavoti un pie objektiem uzstādīti jauni informatīvie stendi: "Rūķu" muzejs, Robežakmens, Vecā Stendera piemineklis, barona Hāna kapi, Mīļas mātes piemiņas vieta.

 

Realizētājs: Ilona Ofmane 

Piešķirtais finansējums: 491,00 Eur

Apraksts: 

Tomes dienas centrs darbojas jau trešo gadu, lai  piesaistītu centram plašāku apmeklētāju loku, par projektam piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāts un trenažieru – aerobikas  zālē uzstādīts sola ar stieņa turētāju, svaru zāles gumijas paklājs, taisnā svaru stieņa komplekts un saliekamās hanteles Tomes dienas centra piedāvāto fizisko aktivitāšu dažādošanai.

Realizētājs: biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība", Vija Balčune 

Piešķirtais finansējums: 650,00 Eur

Apraksts: 

Ķeguma novada pensionāru biedrība tika dibināta 2006.gada nogalē, kopš tā laika aktīvi piedalās novada un visas Latvijas sabiedriskajā dzīvē: ir Latvijas pensionāru Federācijas sastāvā, pensionāru biedrības biedri piedalās sabiedriskās un sporta aktivitātēs, „Radošās darbnīcas” darbā, dejo deju kolektīvā „Rasa”. Notiek sadraudzības pasākumi ar citu pašvaldību pensionāru biedrībām. Realizējot projektu, biedrība atskatās uz savas darbības 10 pirmajiem darba gadiem: biedrības darbības bukleta un prezentācijas diska sagatavošana un izdošana, apsveikumu komplektu izgatavošana, svētku pasākuma organizēšana.

 

Realizētājs: biedrība "GTK BIRZGALE", Nauris Mazjānis

Piešķirtais finansējums: 482,34 Eur

Apraksts: 

Biedrība "GTK BIRZGALE" organizē galda tenisa nodarbības Birzgales pamatskolas sporta zālē kopš 2016.gada sākuma.  Starptautiskās galda tenisa federācijas prasībām atbilstoša galda tenisa aprīkojuma, t.sk. bumbiņu, rakešu, futrāļu, bumbiņu lasītāju un bumbiņu kastes, iegāde uzlabo nodarbību kvalitāti un efektivitāti, tiek popularizēts fiziski aktīvs dzīves veids, nostiprināta iedzīvotāju veselība, attīstīts bērnu, jauniešu, pieaugušo sports.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites