Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
"Dārzeņu festivāls" Rembatē
Kultūra > Atpūta
25.09.2021 11.00
Andrejam Pumpuram 180!
Kultūra > Atpūta
25.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Projektu jaunumi


Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī"  tika iesniegts un apstiprināts sadarbības projekts “KOPĀ.LABĀK.”, kuru īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu ilgtspējīgu sadarbību, veidojot rīcībspējīgu, prestižu un enerģisku apvienoto novadu Jauniešu domi un  brīvprātīgā darba sistēmu.

Galvenās aktivitātes, ko projekta ietvaros plānots veikt ir:
- tikšanās ar jauniešiem, jauniešu vajadzību un problēmu apzināšana;
- tikšanās ar Latvijā spēcīgu un aktīvu Jauniešu domi pieredzes apmaiņas braucienā;
- praktiskas nodarbības jauniešiem, popularizējot iespējas jauniešu domē;
- speciālistu un jauniešu neformālās tikšanās ar iestādēm, speciālistiem un biedrībām par brīvprātīgo darbu;
- jauniešu iniciatīvu konkurss un simulācijas spēle “Jauniešu domes vēlēšanas”;
- noslēguma pasākums iegūto zināšanu un pieredzes izvērtēšanai, nākotnes kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšana.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, iestādes, organizācijas, biedrības.

Projekta rezultātā tiks izveidota ilgtermiņā funkcionējoša jaunatnes sistēma jaunajā novadā, jauniešu domes vadlīnijas un veiksmīgs jauniešu, pašvaldības un uzņēmēju sadarbības modelis, veicinot jauniešu interesi par iesaistīšanos būtisku jaunatnes jautājumu un problēmu risināšanā. Sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm tiks izstrādāta efektīva jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, sniedzot iespēju jauniešiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Projekta aktivitātes plānots īstenot 01.10.2020.-15.10.2021. Projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 4300.00.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie pirmās aktivitātes, kur projekta ietvaros ir paredzēts izveidot darba grupu, iesaistot 30 aktīvos jauniešus ar spēcīgām personībām, gribasspēku, kas ir ieinteresēti apvienotās jauniešu domes izveidē, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros ir plānotas trīs tikšanās ar neformālās izglītības speciālistu, nevalstiskajām organizācijām, politiķiem, zināmiem jauniešu līderiem, pašvaldības speciālistiem, kas iedrošinās un mudinās jauniešus sniegt galvenos atzarus, punktus, vadlīnijas, struktūru, idejas jauniešu domes sistēmas izveidē.  

Ņemot vērā valstī izsludinātos ierobežojumus, saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, kas ietekmē projekta aktivitāšu īstenošanu, ir pieņemts konceptuāls lēmums, projekta sadarbības partneru starpā, un saskaņojot to ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, pirmās projekta aktivitātes īstenošanu pārcelt uz 2021.gadu.

“Projekts “KOPĀ.LABĀK.” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.


 


Informāciju sagatavoja Ieva Vējone, Ķeguma novada pašvaldības projektu vadītāja ar specializāciju  uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites