Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
"Dārzeņu festivāls" Rembatē
Kultūra > Atpūta
25.09.2021 11.00
Andrejam Pumpuram 180!
Kultūra > Atpūta
25.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Projektu jaunumi


Jaunatnes projektā “KOPĀ.LABĀK.” īstenos pirmās aktivitātes.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” tiks uzsāktas pirmās sadarbības projekta “KOPĀ.LABĀK.” aktivitātes, kuras īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības.Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie pirmās aktivitātes, iesaistot 30 aktīvos jauniešus ar spēcīgām personībām un vēlmi līdzdarboties un strādāt pieapvienotās jauniešu domes izveides, kā arī vēlmi būt iesaistītiem brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros ir plānotas divas neformālas tiešsaistes tikšanās 2021. gada 17.un 24.martā.

17. martā Zoom tikšanās reizē jauniešiem tiks dota iespēja radoši līdzdarboties projektā, iesaistoties diskusijās par to, kas ir jauniešu dome, kādi ir jauniešu domes mērķi, kāpēc ir vērts iesaistīties un izteikt viedokli, kas iedvesmo vai ko vēlas uzlabot savā pašvaldībā, ko dos iespēja darboties kā brīvprātīgajam.

24.martā Zoom tikšanās reize tiks veltīta pašvaldību pārstāvjiem un organizācijām, kas nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu, ir aktīvi iesaistīti jaunatnes lietu jautājumu un problēmu risināšanā, izzināšanā. Šajā pasākumā tiks apspriesta otra projekta prioritāte – kā veicināt un izveidot jauniešiem kvalitatīvu un ilgtspējīgu, uz pieredzēm balstītu brīvprātīgā darba sistēmu.Tikšanās laikā tiks uzklausīti pieredzes stāsti par brīvprātīgo darbu, ar kuriem dalīsies Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvis.

Pasākumus vadīs neformālās izglītības speciāliste Sintija Lase, kas veicinās jauniešos  ieinteresētību līdzdarboties, palīdzot viņiem un pašvaldību speciālistiem izveidot nākotnes apvienoto novadu vīziju un ievirzes jauniešu domes izveidē, kā arī radīs priekšstatu un izpratni par to, kas ir brīvprātīgais darbs, izveidojot kvalitatīvu vienotu brīvprātīgā darba sistēmu.

Kopumā šajā projektā paredzētas arī vēl citas jauniešiem saistošas aktivitātes - pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu Latvijā zināmu Jauniešu domi (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus), saliedēšanās pasākums,piedalīšanās simulācijas spēlē “Jauniešu domes vēlēšanas”, tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem.Noslēgumā jaunieši un brīvprātīgā darba devēji iegūtās zināšanas un pieredzi varēs izmantot nākotnes kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšanā.

Pielikumā 17.marta un 24. marta pasākumu programma.

Pieteikšanās dalībai projektā līdz 2021.gada 11.martam. Pieteikuma anketa: ej.uz/brancs_jauniesiem


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites