Projektu jaunumi


Īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs - "I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules Birzgales pamatskolā.

Biedrība “IN-LAAT” 2021. gada septembrī un oktobrī īstenoja piecu aktivitāšu projektu "I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules", ko atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

"IAMI" projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju, talantu, personīgo mērķu apzināšanu. Tādejādi, palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un mudināt aktīvi piedalīties sabiedrības procesos.

Projekta laikā jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus.

Pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās - kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību.

Nodarbību laikā jaunieši ieguva priekštatu par finanšu prasmēm un personīgo finanšu pārvaldību, uzzināja, kas ir žurku skrējiens, sešu aplokšņu metode, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Aktivitātes dienā “ES un mans ķermenis” jaunieši tikās ar olimpisko spēļu dalībnieci Lieni un konditori Sandu. Viņi iepazinās ar sportošanas ieguvumiem, iespējām tos apvienot ar mērķu sasniegšanu. Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar veselīgas ēšanas ieteikumiem, sporta un uztura atbalsta aplikācijām. Jaunieši paši veidoja savu dienas plānu, iekļaujot gan sportošanu, gan ēdienreižu plānošanu. Šīs aktivitātes laikā viņi paši gatavoja veselīgas uzkodas - sēklu un ogu enerģijas bumbiņas, kuras pēc tam arī baudīja.

Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu, veicina pozitīvu komunikāciju. Dalībnieki apguva vairākus galda klājumu veidus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Noslēguma aktivitātes dienā jaunieši apguva labas prezentācijas prasmes, vairoja pārliecību par sevi, centās pārvarēt bailes publiski uzstājoties. Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgu kūku baudīšanu un pārsteiguma dāvanu pasniegšanu visiem dalībniekiem.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā “IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Pateicamies par sadarbību – jauniešiem, Birzgales pamatskolai, īpaši skolotājai Paulai Treijai, Ogres novada pašvaldībai!

Bezmaksas dalība projektā skolēniem tika piedāvāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrība "IN-LAAT"

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites